microxiaoxiao 最近的时间轴更新
microxiaoxiao

microxiaoxiao

V2EX 第 355958 号会员,加入于 2018-10-14 03:09:05 +08:00
microxiaoxiao 最近回复了
直接用 url 拉取 h264,用 ffmpeg 转成 MP4 封装就行了。
240 天前
回复了 fuxintong 创建的主题 酷工作 清明节,你们都放假了吗?
在公司蹲坑回复,,,
301 天前
回复了 ToBeHacker 创建的主题 职场话题 今天就要远程办公了,各位感受如何?
已经看了一天代码了
#!/bin/bash
rm -rf /tmp/A
rm -rf /tmp/B
old=`pwd`
dir1=$1
dir2=$2
cd $dir1
find -type f -exec md5sum {} \; >> /tmp/A
cd $dir2
find -type f -exec md5sum {} \; >> /tmp/B
cd $old
vimdiff /tmp/A /tmp/B
2019-01-18 14:37:23 +08:00
回复了 qinrui 创建的主题 问与答 有没有可以记录、报告项目进展的工具?可以部署在内网的。
禅道,还可以吧。
top 只能看到一小部分进程, while ps 保存, 将请求时间段附近的所有进程依次执行,基本能重现这个问题。
关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4911 人在线   最高记录 5268   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 14ms · UTC 06:33 · PVG 14:33 · LAX 22:33 · JFK 01:33
♥ Do have faith in what you're doing.