V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  Donecx  ›  全部主题
主题总数  1
工作的前辈们给点校招 offer 的选择建议
职场话题  •  Donecx  •  103 天前  •  最后回复来自 caoshunqing
7
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2923 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 12ms · UTC 11:38 · PVG 19:38 · LAX 03:38 · JFK 06:38
♥ Do have faith in what you're doing.