V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  HuangLibo  ›  全部主题
主题总数  1
iOS 版的"讯飞输入法"的"语音输入"功能不用跳转就能使用了!
Apple  •  HuangLibo  •  2017-01-24 15:53:52 PM  •  最后回复来自 cyberdaemon
15
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2378 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 13ms · UTC 15:49 · PVG 23:49 · LAX 07:49 · JFK 10:49
♥ Do have faith in what you're doing.