V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  YHUILI  ›  全部回复第 1 页 / 共 1 页
回复总数  2
百亿补贴在 PDD 上买了手机,通话有刺耳的杂音,跟商家反馈说,要去线下检测通过才能更换,这种不激活根本发现不了,很闹心
来了来了
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2763 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 13:51 · PVG 21:51 · LAX 05:51 · JFK 08:51
♥ Do have faith in what you're doing.