V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  kangmf  ›  全部回复第 1 页 / 共 1 页
回复总数  1
72 天前
回复了 kangmf 创建的主题 问与答 有没有好兄弟知道测试开发岗位怎么样?
@testlover 要是对于是在校学生呢,以后还是想转开发的
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4317 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 10ms · UTC 07:28 · PVG 15:28 · LAX 00:28 · JFK 03:28
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.