V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
wogong
V2EX  ›  二手交易

出联通版华为 E5

 •  
 •   wogong · 2014-02-17 23:50:57 +08:00 · 679 次点击
  这是一个创建于 3017 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  在这个帖子收的,成色基本不变。由于新买了喵王,故出。明盘200。

  http://v2ex.com/t/91577
  第 1 条附言  ·  2014-02-19 12:46:23 +08:00
  结贴。
  6 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  ls2110609
      1
  ls2110609  
     2014-02-17 23:53:50 +08:00
  收了
  ls2110609
      2
  ls2110609  
     2014-02-17 23:54:00 +08:00
  怎么联系
  wogong
      3
  wogong  
  OP
     2014-02-17 23:55:38 +08:00
  @ls2110609 gtalk wogong38 @ Gmail
  kang
      4
  kang  
     2014-02-18 00:06:31 +08:00   ❤️ 1
  看到老朋友,D一下
  leondel
      5
  leondel  
     2014-02-18 09:53:41 +08:00
  @wogong 就想问下喵王用着觉得怎么样
  wogong
      6
  wogong  
  OP
     2014-02-18 12:57:10 +08:00 via Android
  @leondel 挺好的,还没遇见问题,适合不愿意折腾的用户。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1402 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 47ms · UTC 18:03 · PVG 02:03 · LAX 11:03 · JFK 14:03
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.