V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
v2v22222
V2EX  ›  NVIDIA

Orin NX 16G 可以运行 llama3 大模型

 •  
 •   v2v22222 · 11 天前 · 555 次点击

  参考 BV1rD421g7NT ,应该是 4bit 量化

  目前尚无回复
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2292 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 05:51 · PVG 13:51 · LAX 22:51 · JFK 01:51
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.