V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
Angdo
V2EX  ›  问与答

对于和学校合作的培训机构靠谱么?有哪些坑

 •  
 •   Angdo · 2015-05-23 13:47:32 +08:00 via iPhone · 3124 次点击
  这是一个创建于 2390 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  IOS 培训
  说是包就业,保证5000一个月工资,能把学费赚回来。
  包毕业设计。
  22000 学费 好像一月月交
  设备是MAC MINI

  PS. 靠谱么?有什么要注意的?

  13 条回复    2015-05-23 19:51:03 +08:00
  powtop
      1
  powtop  
     2015-05-23 14:09:51 +08:00
  有钱就上
  ianisme
      2
  ianisme  
     2015-05-23 14:12:07 +08:00
  说白了 就是培训完之后 就业经历造假让你去找工作呗。
  decken
      3
  decken  
     2015-05-23 14:41:36 +08:00 via Android
  学校为了提高就业率也是拼了
  niboy
      4
  niboy  
     2015-05-23 15:01:59 +08:00
  不如疯狂自学,你自学的时候想想22000学费,折合成一天要多少钱,然后你想你自学一天就相当于能赚多少钱,你自己就有动力了。
  Angdo
      5
  Angdo  
  OP
     2015-05-23 15:30:03 +08:00 via iPhone
  @niboy 好想法 求推荐学习资料
  d7101120120
      6
  d7101120120  
     2015-05-23 15:38:08 +08:00
  自制力好的就自学吧,感觉自己还是不行,正在考虑去培训一下

  自学我用的是慕课网的教程,蛮好的
  xinyewdz
      7
  xinyewdz  
     2015-05-23 16:16:24 +08:00
  如果自己不是很牛逼,还是培训比较靠谱。别耽搁了时间,还没学成。
  loveuqian
      8
  loveuqian  
     2015-05-23 16:35:40 +08:00   ❤️ 1
  @Angdo
  先学C。再学OC。然后就上ios开发
  github找trip to ios
  xxaiyy
      9
  xxaiyy  
     2015-05-23 16:42:12 +08:00
  可以根据@niboy 的方法来,绝对比去学校来的快o(* ̄▽ ̄*)ブ
  chineselittleboy
      10
  chineselittleboy  
     2015-05-23 17:25:54 +08:00
  我们学校推荐的培训12000...
  chengzhoukun
      11
  chengzhoukun  
     2015-05-23 17:29:23 +08:00 via Android
  上培训机构不如上Coursera和网易云课堂
  Angdo
      12
  Angdo  
  OP
     2015-05-23 17:57:31 +08:00 via iPhone
  @chineselittleboy 好便宜
  shuangchun
      13
  shuangchun  
     2015-05-23 19:51:03 +08:00
  自学好多了,如果不自学,还不如不进入这个行业
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1511 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 17:26 · PVG 01:26 · LAX 09:26 · JFK 12:26
  ♥ Do have faith in what you're doing.