V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
mokeyjay
V2EX  ›  互联网

贴图库居然复活了!?靠什么盈利?

 •  
 •   mokeyjay · 2017-05-22 21:14:13 +08:00 · 3165 次点击
  这是一个创建于 1660 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  看了下套餐价格,低得吓人

  11 条回复    2017-05-23 09:11:06 +08:00
  CRight
      1
  CRight  
     2017-05-22 21:18:40 +08:00
  一直就没倒啊,只是有段时间贴图库换了个域名
  alect
      2
  alect  
     2017-05-22 21:25:16 +08:00
  那些决定长期用的必须用收费套餐,否则 6 个月删除图片。
  mokeyjay
      3
  mokeyjay  
  OP
     2017-05-22 21:34:29 +08:00
  @alect #2 流量稍微大点都不止那 100/年
  Showfom
      4
  Showfom  
     2017-05-22 23:44:35 +08:00
  他们用的百度云加速,成本不高
  cnlongxi
      5
  cnlongxi  
     2017-05-22 23:48:23 +08:00 via iPhone
  出售图片资源哦
  JiaFeiX
      6
  JiaFeiX  
     2017-05-23 00:23:21 +08:00 via iPhone
  一直也好奇
  mokeyjay
      7
  mokeyjay  
  OP
     2017-05-23 00:51:22 +08:00
  @Showfom #4 百度云加速没有每小时加速流量限制吗?
  @cnlongxi #5 有版权?
  webjin1
      8
  webjin1  
     2017-05-23 01:01:34 +08:00 via Android
  悄悄的把所有外联链图片 302 到广告上
  webjin1
      9
  webjin1  
     2017-05-23 01:02:49 +08:00 via Android
  就几分钟的时间,收入也可观。这是可行性之一
  Showfom
      10
  Showfom  
     2017-05-23 04:31:56 +08:00
  @mokeyjay 收费版没有
  AsherG
      11
  AsherG  
     2017-05-23 09:11:06 +08:00
  还是兽总的 sm.ms 良心啊
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2959 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 10:40 · PVG 18:40 · LAX 02:40 · JFK 05:40
  ♥ Do have faith in what you're doing.