V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
xiaoyang7545
V2EX  ›  问与答

想问一下 V2 这边交易的话一般使用什么方式?

 •  
 •   xiaoyang7545 · 2017-09-28 15:04:34 +08:00 · 1491 次点击
  这是一个创建于 1523 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  想出点东西,东西倒是不贵重,一般 V2 是货到付款 还是 走咸鱼什么的?
  5 条回复    2017-09-28 15:39:30 +08:00
  zlfzy
      1
  zlfzy   2017-09-28 15:10:52 +08:00
  基佬不都是面交的吗
  lzhr
      2
  lzhr   2017-09-28 15:11:07 +08:00
  x86
      3
  x86   2017-09-28 15:12:34 +08:00
  同城交♂易的多
  isphone
      4
  isphone   2017-09-28 15:31:00 +08:00 via iPhone
  可以考虑使用 v2 站内的铜币
  lany
      5
  lany   2017-09-28 15:39:30 +08:00
  PY 交易?
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1073 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 21:50 · PVG 05:50 · LAX 13:50 · JFK 16:50
  ♥ Do have faith in what you're doing.