V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
zhuziyi
V2EX  ›  成都

成都购房交流群

 •  
 •   zhuziyi · 2017-10-16 15:22:24 +08:00 · 4108 次点击
  这是一个创建于 1564 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  成都购房交流群,信息共享。

  不想讨论房产的别加群,看空的也别加了~

  9 条回复    2017-11-30 18:05:31 +08:00
  m4j0r
      1
  m4j0r  
     2017-10-17 14:59:27 +08:00
  solidsnake
      2
  solidsnake  
     2017-10-17 20:35:46 +08:00
  放弃吧,五城区近期开盘的,不给全款不卖。
  songsong
      3
  songsong  
     2017-10-20 11:32:23 +08:00
  不给全款还想买房, 龙泉郊区都上 8k 了
  zuojia
      4
  zuojia  
     2017-10-31 19:54:37 +08:00
  二维码过期了
  lianglin999
      5
  lianglin999  
     2017-11-01 16:11:23 +08:00
  二维码过期
  Zachary
      6
  Zachary  
     2017-11-06 22:53:45 +08:00
  二维码过期
  dawanglin
      7
  dawanglin  
     2017-11-14 14:36:44 +08:00
  合作众筹买房?
  zhuziyi
      8
  zhuziyi  
  OP
     2017-11-16 15:48:56 +08:00
  mikulch
      9
  mikulch  
     2017-11-30 18:05:31 +08:00
  @zhuziyi 二维码过期了。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2303 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 15:15 · PVG 23:15 · LAX 07:15 · JFK 10:15
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.