V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
jamfer
V2EX  ›  优惠信息

PlayStation PLUS 双倍折扣优惠活动,临时工立功了,万年 5 折的 GTA5 手滑打了 2 折...

 •  
 •   jamfer · 2017-11-01 14:06:59 +08:00 · 2894 次点击
  这是一个创建于 1213 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  详情见: http://psnine.com/topic/32686

  还有育碧家的游戏都是史低折扣,玩 PS4 的小伙伴赶紧入手吧  8 条回复    2017-11-01 21:29:50 +08:00
  overflowHidden
      1
  overflowHidden   2017-11-01 15:14:22 +08:00
  起源还没玩完。。不过打折都是老三样,不太想买
  DT27
      2
  DT27   2017-11-01 15:35:15 +08:00
  xbox 路过~~~
  mcdona1d
      3
  mcdona1d   2017-11-01 15:49:50 +08:00
  gta 已经恢复,很遗憾
  cpp255
      4
  cpp255   2017-11-01 16:27:25 +08:00
  GTA 恢复五折,错过两个亿
  zhangchioulin
      5
  zhangchioulin   2017-11-01 16:32:32 +08:00
  擦,准备双 11 买港版的。现在账号还没注册
  forgett
      6
  forgett   2017-11-01 17:20:58 +08:00 via iPhone
  错过一个亿
  DarryO
      7
  DarryO   2017-11-01 21:05:41 +08:00 via iPhone
  听说之前两折的时候加入购物车后还是五折的。楼上诸位没有损失一个亿,是不是很开心。
  Sikoay
      8
  Sikoay   2017-11-01 21:29:50 +08:00 via Android
  还是等 MH 吧根本没时间玩吧
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1347 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 18:23 · PVG 02:23 · LAX 10:23 · JFK 13:23
  ♥ Do have faith in what you're doing.