V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
nbstoner
V2EX  ›  程序员

vue cli proxytable 相关。。。

 •  
 •   nbstoner · 2017-11-06 20:23:08 +08:00 · 1678 次点击
  这是一个创建于 1484 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  springmvc+node.js 前后分离,看很多开发环境都这样做跨域的代理,请问生产环境是否作为可选方案,或者有别的更优的跨域解决方案?
  2 条回复    2017-11-06 21:02:54 +08:00
  mringg
      1
  mringg   2017-11-06 21:01:42 +08:00 via iPhone
  线上可以用 nginx 做反代
  sunzongzheng
      2
  sunzongzheng   2017-11-06 21:02:54 +08:00 via Android
  dev 就 node 方便,生产环境没有 node 层的资源可以用就 nginx 做
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3832 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 08:42 · PVG 16:42 · LAX 00:42 · JFK 03:42
  ♥ Do have faith in what you're doing.