V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
tangtang009
V2EX  ›  问与答

博主自己的回复如何让 gmail 不用通知?

 •  
 •   tangtang009 · 2018-02-04 01:45:45 +08:00 · 1806 次点击
  这是一个创建于 1444 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  我在自己博客的回复,gmail 也会发邮件通知,该如何取消这个功能?只让游客回复才发邮件通知??
  谢谢。
  第 1 条附言  ·  2018-02-04 14:41:49 +08:00
  是 blogspot
  7 条回复    2018-02-04 14:43:00 +08:00
  taojing10
      1
  taojing10  
     2018-02-04 03:39:42 +08:00 via Android
  楼主……系统说清楚
  nciyuan
      2
  nciyuan  
     2018-02-04 03:48:58 +08:00 via Android
  自带回复? WordPress 吧,建议改用 Jetpack 等第三方系统
  ztshia
      3
  ztshia  
     2018-02-04 09:34:23 +08:00 via Android
  换个其他邮箱 gmail 就不通知了。。。🙄🙄
  yx17
      4
  yx17  
     2018-02-04 10:23:48 +08:00 via Android
  查官方手册,找到发通知的函数,自己改
  或者直接自己写个函数

  思路可以参考一下这里
  https://blog.hisun.me/wptips_01.html
  phy25
      5
  phy25  
     2018-02-04 12:26:54 +08:00 via Android
  另一个思路:Gmail 过滤器 replyto:[email protected]
  tangtang009
      6
  tangtang009  
  OP
     2018-02-04 14:40:29 +08:00
  @taojing10 是 blogspot
  tangtang009
      7
  tangtang009  
  OP
     2018-02-04 14:43:00 +08:00
  @yx17 抱歉,系统没说清楚,是 blogspot
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1583 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 33ms · UTC 17:33 · PVG 01:33 · LAX 09:33 · JFK 12:33
  ♥ Do have faith in what you're doing.