V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
melsunset
V2EX  ›  求职

三年的前端 深圳求个坑

 •  
 •   melsunset · 2018-02-28 14:26:28 +08:00 · 3045 次点击
  这是一个创建于 1427 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  自学前端 三年半工作经验
  日常开发 react es6 es7
  不是大牛 但是可以干活
  有意的留邮箱吧 我会发简历
  21 条回复    2018-04-04 19:26:04 +08:00
  stzhiqin
      1
  stzhiqin  
     2018-02-28 14:54:39 +08:00
  广州来吗?加我微信:zhi817721
  melsunset
      2
  melsunset  
  OP
     2018-02-28 17:46:13 +08:00
  @stzhiqin 不好意思 暂时不打算在广州工作
  simple11
      3
  simple11  
     2018-02-28 17:47:45 +08:00
  yangqw03#vanke.com
  melsunset
      4
  melsunset  
  OP
     2018-02-28 18:28:31 +08:00
  @simple11 已发
  xiaocdon
      5
  xiaocdon  
     2018-02-28 18:38:45 +08:00
  shopee, 发我简历 [email protected]
  melsunset
      6
  melsunset  
  OP
     2018-02-28 19:18:26 +08:00
  @xiaocdon 已发
  herozhang
      7
  herozhang  
     2018-02-28 19:23:50 +08:00
  zhangcheng#wisefin.tech
  深圳,福田
  melsunset
      8
  melsunset  
  OP
     2018-02-28 22:45:08 +08:00
  @herozhang 已发
  xiaot8267
      9
  xiaot8267  
     2018-03-01 00:25:46 +08:00
  欢迎简历,[email protected]
  melsunset
      10
  melsunset  
  OP
     2018-03-01 10:54:34 +08:00
  @xiaot8267 已发
  Zhuozhuo
      11
  Zhuozhuo  
     2018-03-01 11:20:52 +08:00
  成都。。。。[email protected]
  melsunset
      12
  melsunset  
  OP
     2018-03-01 12:28:50 +08:00
  @Zhuozhuo 不好意思 暂时不考虑成都
  longchisihai
      13
  longchisihai  
     2018-03-01 18:24:43 +08:00
  南山科技园 某上市大厂 欢迎简历 422073637 艾特 qq.com
  melsunset
      14
  melsunset  
  OP
     2018-03-01 21:39:13 +08:00
  @longchisihai 已发
  longshen
      15
  longshen  
     2018-03-02 10:33:33 +08:00
  [email protected]
  深圳,宝安
  melsunset
      16
  melsunset  
  OP
     2018-03-02 12:43:43 +08:00
  @longshen 已发
  septem123
      17
  septem123  
     2018-03-02 15:42:07 +08:00
  南山 科技园
  [email protected]
  lanstonpeng
      18
  lanstonpeng  
     2018-03-02 18:07:54 +08:00
  南山 南邮
  [email protected]
  melsunset
      19
  melsunset  
  OP
     2018-03-03 12:02:12 +08:00
  @septem123 已发
  melsunset
      20
  melsunset  
  OP
     2018-03-03 12:02:23 +08:00
  @lanstonpeng 已发
  levy
      21
  levy  
     2018-04-04 19:26:04 +08:00
  你好,我们是海外游戏产品研发公司:Kingaming.ux#gmail.com
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4354 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 51ms · UTC 06:07 · PVG 14:07 · LAX 22:07 · JFK 01:07
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.