V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
cc1030
V2EX  ›  二手交易

出大疆 Mavic air 全能套装

 •  
 •   cc1030 · 2018-03-14 11:48:16 +08:00 via Android · 549 次点击
  这是一个创建于 1907 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  带一年 499 保险,套装原价 6399。坐标苏州园区。

  10 条回复    2018-03-19 10:48:15 +08:00
  cc1030
      1
  cc1030  
  OP
     2018-03-14 11:48:35 +08:00 via Android
  红色版本。
  noBuy
      2
  noBuy  
     2018-03-14 12:17:23 +08:00 via iPhone
  可以的,支持。
  wangking
      3
  wangking  
     2018-03-14 13:46:59 +08:00
  明盘吧
  viosey
      4
  viosey  
     2018-03-14 15:58:05 +08:00 via iPhone
  有意
  cc1030
      5
  cc1030  
  OP
     2018-03-14 16:38:46 +08:00 via iPhone
  暂定 5800,飞了七八次吧,换新计划有两次机会,到明年 1 月 30 日。
  Chenganghui
      6
  Chenganghui  
     2018-03-15 08:09:04 +08:00 via iPhone
  @cc1030 交易方式?
  cc1030
      7
  cc1030  
  OP
     2018-03-15 11:14:55 +08:00 via iPhone
  @Chenganghui 你在哪
  Chenganghui
      8
  Chenganghui  
     2018-03-15 13:24:58 +08:00
  @cc1030 浦东
  cc1030
      9
  cc1030  
  OP
     2018-03-15 17:32:57 +08:00 via Android
  不远…可以周末约个中间地点当面交易。
  cc1030
      10
  cc1030  
  OP
     2018-03-19 10:48:15 +08:00 via iPhone
  已出。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   770 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 36ms · UTC 20:47 · PVG 04:47 · LAX 13:47 · JFK 16:47
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.