V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Tancred
V2EX  ›  Emacs

为什么在 Emacs 下打开 Python 文件就是显示 Tab 时 8 个字符

 •  
 •   Tancred · 2018-05-06 17:01:07 +08:00 · 3474 次点击
  这是一个创建于 1301 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  这个文件在 Sublime 下显示的是 4 个字符的,到了 Emacs 下显示的不对劲。

  我在 Emacs 下新建的文件,Tab 就是 4 个字符的。

  在 Sublime 下打开的文件,再到 Emacs 中打开,Tab 显示出来就是 8 个字符了

  2 条回复    2018-05-06 22:56:52 +08:00
  ynyounuo
      1
  ynyounuo   2018-05-06 17:17:14 +08:00 via iPhone
  (setq-default tab-width 4)
  Sylv
      2
  Sylv   2018-05-06 22:56:52 +08:00 via iPhone
  这就是为什么推荐用空格来缩紧的原因。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2066 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 05:24 · PVG 13:24 · LAX 21:24 · JFK 00:24
  ♥ Do have faith in what you're doing.