V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
freebit
V2EX  ›  商业模式

某讯免费路由器药丸?

 •  
 •   freebit · 2018-06-22 14:56:53 +08:00 · 2742 次点击
  这是一个创建于 1258 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  联璧金融遇投资者挤兑 曾"绑定"某讯路由器卖理财

  详情见链接: http://tech.163.com/18/0622/10/DKTAF1R000097U7R.html https://www.cnbeta.com/articles/tech/739073.htm

  3 条回复    2018-08-15 12:48:09 +08:00
  ooooops
      1
  ooooops   2018-06-22 17:47:04 +08:00
  完蛋,差点中招
  ugvf2009
      2
  ugvf2009   2018-07-08 08:25:02 +08:00 via Android
  还好没买
  qiuqiuer
      3
  qiuqiuer   2018-08-15 12:48:09 +08:00 via Android
  早就兑了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1109 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 20:49 · PVG 04:49 · LAX 12:49 · JFK 15:49
  ♥ Do have faith in what you're doing.