V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
sgsdfse
V2EX  ›  问与答

千寻-百度网盘批量添加离线下载任务工具 v2.0 百度云批量离线下载 百度网盘批量离线下载

 •  
 •   sgsdfse · 2018-11-24 03:37:49 +08:00 · 2181 次点击
  这是一个创建于 1154 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  mozutaba
      1
  mozutaba  
     2018-11-24 05:26:07 +08:00
  弱弱的问一下,百度不是禁止离线任务了么
  yongshou
      2
  yongshou  
     2018-11-24 09:11:36 +08:00 via Android
  百度网盘离线都凉了
  tangtang009
      3
  tangtang009  
     2018-11-24 10:19:13 +08:00
  @yongshou #2 是不是有添加窗口而不能离线?
  yongshou
      4
  yongshou  
     2018-11-24 10:23:57 +08:00 via Android
  @tangtang009 对。官方有说暂停服务
  imn1
      5
  imn1  
     2018-11-24 11:36:23 +08:00
  据测试,目前好像只是 bt/magnet 离线不能,ed2k 等还是可以的,不过 ed2k 成功率低
  sgsdfse
      6
  sgsdfse  
  OP
     2018-11-24 23:17:24 +08:00
  那要看你下什么了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2544 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 164ms · UTC 14:36 · PVG 22:36 · LAX 06:36 · JFK 09:36
  ♥ Do have faith in what you're doing.