V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
LinkedIn
panky
V2EX  ›  设计

有没有喜欢历史的 UI 设计师?

 •  
 •   panky · 2019-01-07 19:02:20 +08:00 · 3645 次点击
  这是一个创建于 1358 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  本科西电,美国读研,之前在 eBay 工作,回国后一直从事互联网产品和运营相关工作,也自己创业过,公司没拿到 A 轮,盘点了一下资产卖掉了。

  希望你:有一定的设计经验,web 端和移动端,喜欢历史,最好在上海。

  我们可以一起一个创业项目:) 和历史相关的。

  感兴趣的话留个邮箱哈,把初步的想法和计划发你。目前已经有产品和技术小伙伴,缺 UI (划重点)。所以喜欢历史的 UI 设计师们快来勾搭~~
  12 条回复    2019-01-20 16:28:34 +08:00
  vzhouzhou
      1
  vzhouzhou  
     2019-01-07 20:03:21 +08:00
  有 🙋
  dazhangpan
      2
  dazhangpan  
     2019-01-07 21:36:18 +08:00
  个人资治通鉴读书笔记:
  https://decodezp.github.io/notes/
  panky
      3
  panky  
  OP
     2019-01-08 11:28:08 +08:00
  @vzhouzhou 快来勾搭
  panky
      4
  panky  
  OP
     2019-01-08 11:32:02 +08:00
  @dazhangpan 赞啊👍 方便留个邮箱吗 把产品原型发你,帮忙提提意见?
  dazhangpan
      5
  dazhangpan  
     2019-01-08 13:26:37 +08:00
  rookie603
      6
  rookie603  
     2019-01-09 10:50:55 +08:00
  这里这里
  xiusheji
      7
  xiusheji  
     2019-01-09 17:01:15 +08:00
  ui 设计师
  panky
      8
  panky  
  OP
     2019-01-10 14:54:00 +08:00
  @rookie603 留个邮箱啊
  panky
      9
  panky  
  OP
     2019-01-10 14:54:38 +08:00
  @xiusheji 留邮箱哈
  quwabcxyz
      10
  quwabcxyz  
     2019-01-18 18:35:09 +08:00 via Android
  panky
      11
  panky  
  OP
     2019-01-20 14:03:55 +08:00
  @quwabcxyz 发你了
  quwabcxyz
      12
  quwabcxyz  
     2019-01-20 16:28:34 +08:00 via Android
  @panky 在深圳啊( ̄_ ̄ ),感觉我的想法太不实际了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2690 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 15:19 · PVG 23:19 · LAX 08:19 · JFK 11:19
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.