V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
tatacheung
V2EX  ›  Microsoft Office

Office 365 家庭版, 49 一年

 •  1
   
 •   tatacheung · 2019-01-18 12:48:02 +08:00 · 4188 次点击
  这是一个创建于 1051 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  年付 Office365 家庭版的车

  大概每人需要支付 49 人民币 /年

  需要的联系 QQ:MTMwNjkwMjAw ( BASE64 )
  第 1 条附言  ·  2019-01-21 09:26:25 +08:00
  已满,谢谢关注
  8 条回复    2020-04-29 00:03:22 +08:00
  tatacheung
      1
  tatacheung  
  OP
     2019-01-18 13:13:13 +08:00
  130690200
  znood
      2
  znood  
     2019-01-30 08:16:21 +08:00
  我这里还有 5 个,一个 55,需要的加 tg:aWNlZmVk
  Kafoul
      3
  Kafoul  
     2019-02-27 16:01:42 +08:00
  @znood 只允许双向好友,可以加我吗 tg: Kafoul
  znood
      4
  znood  
     2019-02-27 16:31:27 +08:00
  @Kafoul 没了
  purezhang
      5
  purezhang  
     2019-04-09 12:55:43 +08:00
  还有一个位置,55,需要的 tg: https://t.me/purezhang
  zhensjoke
      6
  zhensjoke  
     2019-05-13 14:52:39 +08:00
  我这也有,50 一个。
  https://www.v2ex.com/t/563634
  cyang812
      7
  cyang812  
     2020-03-21 16:57:39 +08:00
  Office365 家庭版 开车 45/年
  https://www.v2ex.com/t/654723
  wangchao0117
      8
  wangchao0117  
     2020-04-29 00:03:22 +08:00 via Android
  office 365 家庭版 46 2021.4.26 到期
  tg: https://t.me/chaowa
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2382 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 07:12 · PVG 15:12 · LAX 23:12 · JFK 02:12
  ♥ Do have faith in what you're doing.