V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
工单节点使用指南
• 请用平和的语言准确描述你所遇到的问题
• 厂商的技术支持和你一样也是有喜怒哀乐的普通人类,尊重是相互的
• 如果是关于 V2EX 本身的问题反馈,请使用 反馈 节点
baiyun888
V2EX  ›  全球工单系统

这是淘宝产品经理的锅?

 •  
 •   baiyun888 · 2019-02-11 11:55:01 +08:00 · 2509 次点击
  这是一个创建于 1199 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  买个物件后看到个图片广告,看到 2013 好奇点了点 从 2013 年到现在一直没更新吗?还是我没 get 到产品经理的 G 点? https://dapei.taobao.com/market/dp.php?spm=a214c.6687125.a21474b.14.VkLt8x&ad_id=&am_id=13010679273339d3d5a6&cm_id=&pm_id=&ali_trackid=13_58e7b716f05e1c61ee52116c6f6190a2&spm=a1z09.4.0.0

  6 条回复    2019-02-12 07:54:28 +08:00
  baiyun888
      1
  baiyun888  
  OP
     2019-02-11 11:55:15 +08:00
  yukiww233
      2
  yukiww233  
     2019-02-11 11:57:27 +08:00
  一个已经废弃的项目吧 Copyright 都是 2016
  pod
      3
  pod  
     2019-02-11 12:02:10 +08:00 via Android
  节后无心工作
  DearTanker
      4
  DearTanker  
     2019-02-11 16:36:23 +08:00
  对,是的,产品经理的锅。
  cdlixucd
      5
  cdlixucd  
     2019-02-11 17:57:43 +08:00
  楼主挺开放啊,还知道 G 点😄
  mritd
      6
  mritd  
     2019-02-12 07:54:28 +08:00 via iPhone
  @cdlixucd #5 那是什么🤔
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1074 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 49ms · UTC 22:40 · PVG 06:40 · LAX 15:40 · JFK 18:40
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.