V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
fayh
V2EX  ›  二手交易

迫于被人逼迫帮忙,出一个仅拆封的港版蓝宝石 RX580 超白金卡

 •  
 •   fayh · 2019-03-06 11:32:21 +08:00 · 909 次点击
  这是一个创建于 1816 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  香港一哥们儿组黑苹果自己买的,迫于老婆让他选择要卡还是要老婆。。。故出。。。
  只是拆封带回北京了。17xx 买的,出 14XX 合适吗?

  各位给些建议?
  可以面交,朝阳区。
  14 条回复    2019-03-06 21:16:49 +08:00
  Yanni0507
      1
  Yanni0507  
     2019-03-06 11:36:48 +08:00
  要卡还是要老婆?那肯定要卡啊!这哥们想什么呢???
  784015858
      2
  784015858  
     2019-03-06 11:37:44 +08:00
  要我就要卡
  linzhang
      3
  linzhang  
     2019-03-06 11:41:15 +08:00
  你这哥们怎么这么想不开,要老婆干什么
  Chingim
      4
  Chingim  
     2019-03-06 11:48:39 +08:00 via Android
  是游戏不好玩吗?
  fayh
      5
  fayh  
  OP
     2019-03-06 11:49:07 +08:00
  @linzhang 嗯。。。看起来他已经做了选择了。。。各种变卖家当。。。
  fayh
      6
  fayh  
  OP
     2019-03-06 11:49:56 +08:00
  还有个好大的养乌龟的保温柜子。。。不过估计这里没人玩。。
  fayh
      7
  fayh  
  OP
     2019-03-06 11:50:27 +08:00
  @Chingim 嗯。。。你是人才。。
  podel
      8
  podel  
     2019-03-06 11:53:35 +08:00
  (我不买)
  之前 V2EX 上有 1060 出 1060 6g 的。所以 你需要琢磨一下你的价格。
  ruter8
      9
  ruter8  
     2019-03-06 12:05:22 +08:00
  排队等明盘,价格合适就收了
  83f420984
      10
  83f420984  
     2019-03-06 12:07:08 +08:00
  必须要卡
  theNike
      11
  theNike  
     2019-03-06 13:43:41 +08:00
  排队等明盘
  wecache
      12
  wecache  
     2019-03-06 14:54:36 +08:00 via iPhone
  价格虚高了
  he583899772
      13
  he583899772  
     2019-03-06 19:13:47 +08:00
  1000 收!!
  suriv520
      14
  suriv520  
     2019-03-06 21:16:49 +08:00 via iPhone
  这种事儿还是得关注我......
  https://www.v2ex.com/t/539556
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1437 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 17:12 · PVG 01:12 · LAX 09:12 · JFK 12:12
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.