V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
haohh
V2EX  ›  二手交易

来了来了 清风抽纸上货 3 层 120 抽 规格 206mm*136mm 20 包=30 元 这次是正常的大包纸

 •  
 •   haohh · 2019-03-20 13:20:12 +08:00 · 1301 次点击
  这是一个创建于 1724 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  联系方式 aGFvaGhoODI4
  10 条回复    2019-03-21 09:12:35 +08:00
  XiaoWangZhanzz
      1
  XiaoWangZhanzz  
     2019-03-20 15:59:24 +08:00
  手动撸么。
  sundev
      2
  sundev  
     2019-03-20 16:18:36 +08:00
  抽纸啥样的?
  Light3
      3
  Light3  
     2019-03-20 16:55:16 +08:00
  发个图啊 长啥样
  yulam
      4
  yulam  
     2019-03-20 17:11:22 +08:00 via iPhone
  加微信没通过
  cyang
      5
  cyang  
     2019-03-20 17:59:05 +08:00
  也没便宜多少啊 https://item.jd.com/2015246.html 这个 2 层 200 抽的 20 包整箱 时常 30+
  mozutaba
      6
  mozutaba  
     2019-03-20 19:07:41 +08:00
  我都买拼购那个 1 块钱 6 包的。
  evanzing
      7
  evanzing  
     2019-03-20 19:36:22 +08:00 via iPhone
  @mozutaba 在哪里拼购
  mozutaba
      8
  mozutaba  
     2019-03-20 23:37:57 +08:00   ❤️ 1
  @evanzing 签到 3 天领 3 块钱券,京东搜拼购,买那个黑色 6 块 9 的纸,叠加白条-3,9 毛。一个月可以买 10 回。
  evanzing
      9
  evanzing  
     2019-03-21 07:30:46 +08:00 via iPhone
  @mozutaba 厉害了,谢谢
  haohh
      10
  haohh  
  OP
     2019-03-21 09:12:35 +08:00
  还得签到 3 天才 3 块钱?还得开通白条? 6.9 的玉棉?没听过啊。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   4948 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 34ms · UTC 08:58 · PVG 16:58 · LAX 00:58 · JFK 03:58
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.