V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Hiyuu
V2EX  ›  二手交易

365 求车位!

 •  
 •   Hiyuu · 2019-04-02 19:56:02 +08:00 via iPhone · 302 次点击
  这是一个创建于 1347 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  RT...还有大佬有车位吗?

  12 条回复    2019-04-04 16:15:24 +08:00
  caichang01
      1
  caichang01  
     2019-04-02 19:59:35 +08:00
  搭楼同求车位,求发车,楼主优先
  Hiyuu
      2
  Hiyuu  
  OP
     2019-04-02 19:59:40 +08:00 via iPhone
  VX:Q2hlbll14oCUOTY=
  Hiyuu
      3
  Hiyuu  
  OP
     2019-04-02 20:00:00 +08:00 via iPhone
  不行我就自己开了哈哈
  caichang01
      4
  caichang01  
     2019-04-02 20:40:18 +08:00
  @Hiyuu 楼主我加你 wx 了,求开车 2333
  Hiyuu
      5
  Hiyuu  
  OP
     2019-04-02 21:03:35 +08:00 via iPhone
  @caichang01 #4 没收到啊…还差一个开车了
  Hiyuu
      6
  Hiyuu  
  OP
     2019-04-02 21:05:25 +08:00 via iPhone
  @caichang01 #4 Q2hlbll1LS05Ng==
  Hiyuu
      7
  Hiyuu  
  OP
     2019-04-02 21:05:42 +08:00 via iPhone
  @caichang01 #4 刚才...码有问题 是另一个人哈哈
  caichang01
      8
  caichang01  
     2019-04-02 21:25:52 +08:00
  @Hiyuu 我又来了,现在还来得及嘛 2333
  laucenmi
      9
  laucenmi  
     2019-04-03 18:25:02 +08:00 via Android
  求上车
  Hiyuu
      10
  Hiyuu  
  OP
     2019-04-03 18:47:39 +08:00 via iPhone
  @laucenmi #9 已经满了
  8a9a09dw12
      11
  8a9a09dw12  
     2019-04-04 15:28:02 +08:00
  365 是什么东西 ,可以说一下嘛?
  Hiyuu
      12
  Hiyuu  
  OP
     2019-04-04 16:15:24 +08:00 via iPhone
  @8a9a09dw12 #11 Office
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2246 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 42ms · UTC 16:26 · PVG 00:26 · LAX 08:26 · JFK 11:26
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.