V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xuddk727
V2EX  ›  商业模式

咨询一下 v 友推广渠道

 •  
 •   xuddk727 · 2019-04-30 22:59:01 +08:00 via iPhone · 14305 次点击
  这是一个创建于 950 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  我亲戚和一个公司合作弄了个什么适合孩子的大脑开发类似的课程,今天突然问我这种招生类的像抖音啊之类的到底往哪个平台投放广告效果比较好?
  3 条回复    2019-05-04 09:34:14 +08:00
  xuddk727
      1
  xuddk727  
  OP
     2019-04-30 23:06:45 +08:00 via iPhone
  😳😳
  cx123456
      2
  cx123456  
     2019-05-04 09:05:13 +08:00 via Android
  如果真的有效,那就去找家长
  xuddk727
      3
  xuddk727  
  OP
     2019-05-04 09:34:14 +08:00 via iPhone
  @cx123456 不知道啊,她只问我哪个平台对这种招生类的效果更好,我不知道她搞的是什么
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4085 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 02:18 · PVG 10:18 · LAX 18:18 · JFK 21:18
  ♥ Do have faith in what you're doing.