V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xuddk727
V2EX  ›  程序员

有没有开源的公众号发券的功能?

 •  
 •   xuddk727 · 2019-05-26 09:32:26 +08:00 · 1819 次点击
  这是一个创建于 974 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  朋友的炸鸡店,要弄个公众号,能够给关注的发发优惠券,纯自己写太费劲了,有没有开源的可参考?

  10 条回复    2019-05-27 09:07:25 +08:00
  zyxk
      1
  zyxk  
     2019-05-26 09:42:28 +08:00
  同问问。
  xuddk727
      2
  xuddk727  
  OP
     2019-05-26 09:49:34 +08:00
  @zyxk 哥们也没找到合适的么?
  vigoss
      3
  vigoss  
     2019-05-26 09:53:59 +08:00
  微信自带券码功能呀
  vigoss
      4
  vigoss  
     2019-05-26 09:54:30 +08:00
  chung
      5
  chung  
     2019-05-26 09:55:08 +08:00 via iPhone
  第三方平台例如微擎,小猪等
  xuddk727
      6
  xuddk727  
  OP
     2019-05-26 10:02:31 +08:00
  @vigoss 谢谢哥们,那个达不到要求,生日发券什么的,炸鸡店人流还是比较大的
  xuddk727
      7
  xuddk727  
  OP
     2019-05-26 10:03:14 +08:00
  @vigoss 咦? easywechat 里面的我研究研究
  xuddk727
      8
  xuddk727  
  OP
     2019-05-26 10:03:59 +08:00
  @chung 微擎是不是块头太大了,我以前弄过几次,每次下载到 17/21,18/21 这样子就卡死了
  THESDZ
      9
  THESDZ  
     2019-05-26 10:21:28 +08:00
  github 上挺多微信接口的 sdk 吧,看看你用哪个咯
  Sornets
      10
  Sornets  
     2019-05-27 09:07:25 +08:00
  还不如直接用第三方的呢
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1222 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 23:20 · PVG 07:20 · LAX 15:20 · JFK 18:20
  ♥ Do have faith in what you're doing.