V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
Judd
V2EX  ›  问与答

v2ex.pub 停止运营了吧?替代品?

 •  
 •   Judd · 2019-11-03 08:35:53 +08:00 via iPhone · 3505 次点击
  这是一个创建于 931 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  12 条回复    2019-11-05 08:26:37 +08:00
  Judd
      1
  Judd  
  OP
     2019-11-03 08:49:58 +08:00 via iPhone
  嗯……找到了,https://vdaily.iu.vc/
  FYI,看 V2EX 历史热贴 /hot 的工具站。
  mf2019d
      2
  mf2019d  
     2019-11-03 08:52:41 +08:00 via iPhone
  接楼问 有没有 水木的 top
  timeromantic
      3
  timeromantic  
     2019-11-03 11:07:51 +08:00 via Android
  @mf2019d
  https://tophub.fun
  这个网站能看很多历史热榜
  timeromantic
      4
  timeromantic  
     2019-11-03 11:07:58 +08:00 via Android
  timeromantic
      5
  timeromantic  
     2019-11-03 11:09:03 +08:00 via Android
  timeromantic
      6
  timeromantic  
     2019-11-03 11:09:37 +08:00 via Android   ❤️ 2
  卧槽 发不出链接形式的回复!!
  mf2019d
      7
  mf2019d  
     2019-11-03 11:25:56 +08:00 via iPhone
  @timeromantic thx a lot
  bumz
      8
  bumz  
     2019-11-03 15:35:47 +08:00 via iPhone
  bumz
      9
  bumz  
     2019-11-03 15:36:09 +08:00 via iPhone
  https://v2ex.con
  bumz
      10
  bumz  
     2019-11-03 15:36:21 +08:00 via iPhone
  lcj2class
      11
  lcj2class  
     2019-11-03 21:29:56 +08:00 via iPhone
  vision4fun
      12
  vision4fun  
     2019-11-05 08:26:37 +08:00 via iPhone
  http://v2exday.com/ 每日最热
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1041 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 20:01 · PVG 04:01 · LAX 13:01 · JFK 16:01
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.