V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
196787224
V2EX  ›  iPhone

iPhone 工厂机是什么意思

 •  
 •   196787224 · 2019-11-06 18:08:56 +08:00 · 8136 次点击
  这是一个创建于 1689 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  各位有朋友问一下工厂机是什么意思,XS MAX 256,全新机但是无包装配件,工厂保修 1 年,老板报价 6200,各位老铁帮忙参考一下,是否值得入手
  11 条回复    2019-11-06 20:35:19 +08:00
  bubuyu
      1
  bubuyu  
     2019-11-06 18:12:20 +08:00
  我看京东当前的活动价也就是 7199,双十一当天可能更低,不差这一千块吧...
  LZSZ
      2
  LZSZ  
     2019-11-06 18:14:18 +08:00
  工厂机=猫腻机
  enng
      3
  enng  
     2019-11-06 18:15:57 +08:00 via Android   ❤️ 1
  确定不是华强北出品的“工厂机”?
  chendy
      4
  chendy  
     2019-11-06 18:18:17 +08:00
  华强北组装机?
  TomoyaOrz
      5
  TomoyaOrz  
     2019-11-06 18:38:47 +08:00
  别信吧…
  dongcxcx
      6
  dongcxcx  
     2019-11-06 18:55:43 +08:00
  搞活动,多多也就多个四五百。
  whrssl
      7
  whrssl  
     2019-11-06 18:58:15 +08:00 via iPhone
  1978 机,资源机,很多种叫法
  cjpjxjx
      8
  cjpjxjx  
     2019-11-06 18:59:28 +08:00 via iPhone
  华强北超级工厂?
  196787224
      9
  196787224  
  OP
     2019-11-06 19:32:44 +08:00
  科普了,谢了各位老铁
  hedongcun
      10
  hedongcun  
     2019-11-06 20:00:35 +08:00
  乱七八糟忽悠客户的一个字:假
  raffaellolin
      11
  raffaellolin  
     2019-11-06 20:35:19 +08:00 via Android
  你听过尼采吗
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   994 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 19:46 · PVG 03:46 · LAX 12:46 · JFK 15:46
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.