V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Aemple
V2EX  ›  成都

成都 成都 成都头条有想来的吗

 •  
 •   Aemple · 2019-11-20 16:13:47 +08:00 · 9398 次点击
  这是一个创建于 737 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  留言我加你

  第 2 条附言  ·  2019-11-24 12:26:53 +08:00
  如果要了解更多 加 QQ 1271449013 吧
  42 条回复    2019-12-20 18:28:25 +08:00
  tatu
      1
  tatu   2019-11-20 16:20:59 +08:00
  11116 吗?
  Moonyingying
      2
  Moonyingying   2019-11-20 16:23:18 +08:00
  想去啊,但是你们缺测试吗?
  mortonnex
      3
  mortonnex   2019-11-20 16:26:03 +08:00
  怎么联系?
  SirChen
      4
  SirChen   2019-11-20 16:29:02 +08:00
  有哪些职位啊
  shenqi
      5
  shenqi   2019-11-20 16:32:52 +08:00
  卤煮从滴滴实习到阿里再到头条,简直人生赢家,羡慕。头像还这么美。
  osfine
      6
  osfine   2019-11-20 16:43:59 +08:00
  麻烦问下成都头条的产品岗是哪块业务的? vx:bGl1bGl1bGl1Y29tZQ==
  Rhonin
      7
  Rhonin   2019-11-20 16:56:00 +08:00
  前端 "MTMwNzI4NDg2MjU="
  yyangsir
      8
  yyangsir   2019-11-20 17:03:28 +08:00
  Java 服务端 MTM1MTIyNDg3Mzk=
  hantsy
      9
  hantsy   2019-11-20 17:20:39 +08:00
  看头像进来的。
  gsanidt
      10
  gsanidt   2019-11-20 17:21:11 +08:00
  vx: Z3NhbmlkdA==
  yangliyl
      11
  yangliyl   2019-11-20 17:25:16 +08:00
  golang
  vx:bW9zaHVpbGlkZXl1
  cuixiao603
      12
  cuixiao603   2019-11-20 17:34:16 +08:00
  vx: d2Vpd29iYQ==
  aapon
      13
  aapon   2019-11-20 18:07:19 +08:00
  全栈菜鸟:YWFwb25fdGNs
  sim404
      14
  sim404   2019-11-20 18:41:15 +08:00
  vx: ZzcwNTU5ODYyMg==
  chiang97912
      15
  chiang97912   2019-11-20 18:56:21 +08:00 via Android
  vx:anAxOTk3OTEy
  deepzz
      16
  deepzz   2019-11-20 19:16:47 +08:00 via iPhone
  golang
  vx:MjczOTI4MzIy
  doublej
      17
  doublej   2019-11-20 20:07:47 +08:00
  Python
  vx:MTMwNDI1MTA0MjU=
  Ki1m
      18
  Ki1m   2019-11-20 22:39:16 +08:00
  前端有么,大专可以么
  FaceBug
      19
  FaceBug   2019-11-20 22:42:54 +08:00
  我怀疑你是想套程序员的微信找对象
  mortonnex
      20
  mortonnex   2019-11-21 10:12:20 +08:00
  vx: 19828240484
  fank99
      21
  fank99   2019-11-21 10:29:27 +08:00
  python
  vx:ZmFuay1jZA==
  philips18
      22
  philips18   2019-11-21 14:03:49 +08:00
  如果你头像是真的,我就加你 哈哈
  lijie0981
      23
  lijie0981   2019-11-21 20:31:39 +08:00
  vx: amxlZW10
  ZehaiZhang
      24
  ZehaiZhang   2019-11-21 20:46:07 +08:00
  你敢发 offer,我现在就买票
  xzh654321
      25
  xzh654321   2019-11-22 10:00:10 +08:00
  vx: NTc1MTk3NDQz 前端
  contradictspiral
      26
  contradictspiral   2019-11-23 23:19:45 +08:00
  vx: MTU2MDgyMDk2ODE=
  Aemple
      27
  Aemple   2019-11-24 12:16:17 +08:00 via Android
  qq 1271449013 可以加我呀😃
  Paxos
      28
  Paxos   2019-11-25 08:30:46 +08:00
  招实习生吗
  Aemple
      29
  Aemple   2019-11-25 14:15:46 +08:00
  招 实习、社招都要
  Aemple
      30
  Aemple   2019-11-25 14:16:27 +08:00
  @Paxos
  Aemple
      31
  Aemple   2019-11-25 14:16:37 +08:00
  @tatu 没那么恐怖
  Aemple
      32
  Aemple   2019-11-25 14:16:49 +08:00
  @mortonnex 看置顶
  Aemple
      33
  Aemple   2019-11-25 14:17:06 +08:00
  @SirChen 你想要的基本都有
  Frank1112
      34
  Frank1112   2019-11-25 14:56:00 +08:00
  有移动端的坑位没
  Aemple
      35
  Aemple   2019-11-26 11:15:48 +08:00
  @Frank1112 暂时没有
  AmberJiang
      36
  AmberJiang   2019-11-26 17:22:26 +08:00
  @Aemple 头条还招数据分析?😂要手撕算法?谢谢
  xzg
      37
  xzg   2019-11-27 18:28:54 +08:00
  武汉呢
  Aemple
      38
  Aemple   2019-11-28 12:00:14 +08:00
  Aemple
      39
  Aemple   2019-11-28 12:00:31 +08:00
  @xzg 联系我 武汉也有
  somethin
      40
  somethin   2019-11-28 12:04:05 +08:00
  明年要上市所以招人很多吗
  FlyingDough
      41
  FlyingDough   2019-12-13 02:08:29 +08:00
  一年 Go 要吗亲,自问能力和学习能力和成长速度都不错
  Lihaha
      42
  Lihaha   2019-12-20 18:28:25 +08:00
  想试一下移动端 leader,不知道你们招到了没有
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2206 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 02:42 · PVG 10:42 · LAX 18:42 · JFK 21:42
  ♥ Do have faith in what you're doing.