V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
探索世界的好奇心万岁
qiuai
V2EX  ›  分享发现

聚划算在卖N7... 1799...买不买呢....

 •  
 •   qiuai · 2013-03-07 11:51:28 +08:00 · 2837 次点击
  这是一个创建于 3153 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  聚划算在卖Nexus7... 1799...买不买呢....
  9 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  liliang13
      1
  liliang13   2013-03-07 12:00:58 +08:00 via iPhone
  远离淘宝电子产品
  moxuanyuan
      2
  moxuanyuan   2013-03-07 12:48:32 +08:00
  同事半年在TB前买才1600~~~
  qiuai
      3
  qiuai   2013-03-07 14:33:23 +08:00
  @moxuanyuan 说是国行
  chmlai
      4
  chmlai   2013-03-07 14:35:11 +08:00
  要来用的话,我会加点钱买ipadmini.
  harrysun
      5
  harrysun   2013-03-07 15:00:11 +08:00
  12月买个3G 32G 价格2300 贵了
  Pandroid
      6
  Pandroid   2013-03-07 15:56:57 +08:00 via Android
  @qiuai nexus 系列怎么可能有国行!
  gavingeng
      7
  gavingeng   2013-03-07 18:03:29 +08:00
  @qiuai nexus有国行?这不开玩笑呢吗
  little_cup
      8
  little_cup   2013-03-07 18:40:41 +08:00
  @Pandroid N7真有国行。。。
  而且更神奇的是国行保留Google的全套。。。
  qiuai
      9
  qiuai   2013-03-07 19:10:07 +08:00
  @Pandroid
  @gavingeng
  @little_cup
  我也这么觉得啊.问题是真有啊...蛋疼不.....
  我没下定决心.所以就让他过去吧...
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1195 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 18:03 · PVG 02:03 · LAX 11:03 · JFK 14:03
  ♥ Do have faith in what you're doing.