V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
ruicky
V2EX  ›  问与答

京东 618 活动开始了,叠蛋糕,各位大佬有自动脚本吗?

 •  
 •   ruicky · 2020-05-21 11:12:34 +08:00 · 4773 次点击
  这是一个创建于 609 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  这次跟上次的叠猫猫玩法类似 有大佬分享脚本吗?

  12 条回复    2020-06-01 10:08:51 +08:00
  chrawsl
      1
  chrawsl  
     2020-05-21 14:50:05 +08:00
  ruicky
      2
  ruicky  
  OP
     2020-05-21 14:52:59 +08:00
  @chrawsl #1 666 我去看看。 厉害 !
  feiniu
      3
  feiniu  
     2020-05-21 15:35:14 +08:00
  @chrawsl 打不开
  xiaoke0718
      4
  xiaoke0718  
     2020-05-21 15:52:51 +08:00 via iPhone
  打不开
  kyleeehg
      5
  kyleeehg  
     2020-05-21 16:52:19 +08:00
  ios 有机会吗哈哈哈
  JmingZhang
      6
  JmingZhang  
     2020-05-21 17:01:30 +08:00
  网页版有机会吗
  sv2099
      7
  sv2099  
     2020-05-21 17:12:24 +08:00
  没意义,满满的套路。 跟年前做的炸年兽一个套路,天天一点不落下的参加活动,结果换来一个 新年快乐。
  chrawsl
      8
  chrawsl  
     2020-05-21 21:20:23 +08:00 via Android
  @sv2099 自从东哥摊上事以后变扣了不少😂
  sparrww
      9
  sparrww  
     2020-05-22 10:33:31 +08:00
  FongFong
      10
  FongFong  
     2020-05-23 11:42:38 +08:00
  bingmang
      11
  bingmang  
     2020-05-24 19:17:00 +08:00
  autojs 的脚本可以放到 jsbox 上用吗
  godLikeV
      12
  godLikeV  
     2020-06-01 10:08:51 +08:00
  “总裁,夫人已经被你晾了好多天了。”
  “她知错了吗?”
  “这….夫人她玩叠蛋糕分 10 亿,已经比你有钱了!”

  [立即加入我的战队,一起叠蛋糕疯抢 10 亿红包~] 鍑Ζнi#[email protected]这段話后到最新版 [京ㄟ東]
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1099 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 21:24 · PVG 05:24 · LAX 13:24 · JFK 16:24
  ♥ Do have faith in what you're doing.