V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Touchevent
V2EX  ›  2020

哪天不做开发了能干点什么呢?觉得除了写点 BUG 自己什么都不会。。。。

 •  
 •   Touchevent · 332 天前 · 2519 次点击
  这是一个创建于 332 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  30 岁,很尴尬的年纪,年轻摸鱼多了,现在感觉要偿还了。再过个几年自己应该就呆不下去了,又特么不知道能干啥,啥啥也不会。。。真的要去在线炒粉了吗?

  8 条回复    2021-02-22 11:18:25 +08:00
  taojuqin
      1
  taojuqin   330 天前
  看来都遇到了这个问题,所以一直沉默。。。。。。
  feelyou
      2
  feelyou   132 天前
  那就去写小说!
  qwertyzzz
      3
  qwertyzzz   132 天前
  那就去放高利贷!
  RRRoger
      4
  RRRoger   132 天前
  那就去写小说!
  mortal
      5
  mortal   132 天前
  那就去写小说!
  bluepikachu
      6
  bluepikachu   132 天前
  那就去写小说!
  shutongxinq
      7
  shutongxinq   131 天前
  小说写得贼溜,不考虑搞点文学创作?
  sherlockwhite
      8
  sherlockwhite   113 天前
  攒钱回家开小超市?
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2161 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 15:24 · PVG 23:24 · LAX 08:24 · JFK 11:24
  ♥ Do have faith in what you're doing.