V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
bestby2077
V2EX  ›  问与答

求推荐好用的研发工具!

 •  
 •   bestby2077 · 254 天前 · 1194 次点击
  这是一个创建于 254 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  RT~~~~~~~~

  14 条回复    2020-08-26 21:13:04 +08:00
  nutting
      1
  nutting   254 天前
  研发啥呢~
  thet
      2
  thet   254 天前 via iPhone   ❤️ 2
  bestby2077
      3
  bestby2077   254 天前
  @nutting 研发呀协作啊之类的
  bestby2077
      4
  bestby2077   254 天前
  @thet 。。。。
  MLawliet
      5
  MLawliet   254 天前
  上次看到这俩字母放一起的时候好像得 10 年前了把
  othercode450
      6
  othercode450   254 天前
  @MLawliet 嗯???
  wubidi
      7
  wubidi   254 天前
  不限成员,免费使用 https://coding.net/
  othercode450
      8
  othercode450   254 天前
  @wubidi 再一次看到 coding 的身影。
  dtgxx
      9
  dtgxx   254 天前
  macbookpro
  gouflv
      10
  gouflv   254 天前 via iPhone
  记事本就很好用,推荐!
  lqfxz520
      11
  lqfxz520   253 天前
  vim
  mumbler
      12
  mumbler   253 天前 via Android
  既然你无法清楚描述问题,就把自己需求用大白话说出来,比如“5 个人异地开发一个 APP,沟通不畅,效率低下,怎么办?”
  superlc
      13
  superlc   253 天前 via iPhone
  研发啥?可控核聚变吗?好用的工具是核反应堆
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2360 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 12:31 · PVG 20:31 · LAX 05:31 · JFK 08:31
  ♥ Do have faith in what you're doing.