V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
bestby2077
V2EX  ›  问与答

求推荐好用的研发工具!

 •  
 •   bestby2077 · 98 天前 · 1082 次点击
  这是一个创建于 98 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  RT~~~~~~~~

  14 条回复    2020-08-26 21:13:04 +08:00
  nutting
      1
  nutting   98 天前
  研发啥呢~
  thet
      2
  thet   98 天前 via iPhone   ❤️ 2
  bestby2077
      3
  bestby2077   98 天前
  @nutting 研发呀协作啊之类的
  bestby2077
      4
  bestby2077   98 天前
  @thet 。。。。
  MLawliet
      5
  MLawliet   98 天前
  上次看到这俩字母放一起的时候好像得 10 年前了把
  othercode450
      6
  othercode450   98 天前
  @MLawliet 嗯???
  wubidi
      7
  wubidi   98 天前
  不限成员,免费使用 https://coding.net/
  othercode450
      8
  othercode450   98 天前
  @wubidi 再一次看到 coding 的身影。
  dtgxx
      9
  dtgxx   97 天前
  macbookpro
  gouflv
      10
  gouflv   97 天前 via iPhone
  记事本就很好用,推荐!
  lqfxz520
      11
  lqfxz520   97 天前
  vim
  mumbler
      12
  mumbler   97 天前 via Android
  既然你无法清楚描述问题,就把自己需求用大白话说出来,比如“5 个人异地开发一个 APP,沟通不畅,效率低下,怎么办?”
  superlc
      13
  superlc   97 天前 via iPhone
  研发啥?可控核聚变吗?好用的工具是核反应堆
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4757 人在线   最高记录 5268   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 08:12 · PVG 16:12 · LAX 00:12 · JFK 03:12
  ♥ Do have faith in what you're doing.