V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
Macv1994
V2EX  ›  问与答

支付宝提供账单查询的接口吗?

 •  
 •   Macv1994 · 2020-09-23 09:17:01 +08:00 · 1656 次点击
  这是一个创建于 483 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  最近在自己记账,发现每次都要手动去记感觉很麻烦,就想着自己写一个 web 应用,自动去收集支付宝 /微信的实时账单,各位大佬,请问支付宝 /微信有类似的接口吗?

  7 条回复    2020-09-23 23:26:09 +08:00
  Macv1994
      1
  Macv1994  
  OP
     2020-09-23 09:40:24 +08:00
  查看了文档,貌似好像没有这个接口...
  bianzhifu
      2
  bianzhifu  
     2020-09-23 10:07:22 +08:00 via Android
  支付宝网页版有导出功能
  cnyang
      3
  cnyang  
     2020-09-23 10:49:25 +08:00
  接口只能查接口生成的订单,比如当面付、网站支付等,其它支付类型(收款码、转账码、淘宝购物等)的支付导不出
  treblex
      4
  treblex  
     2020-09-23 12:48:14 +08:00
  某些个人支付接口都是监听的通知栏,应该是没有相关接口
  Macv1994
      5
  Macv1994  
  OP
     2020-09-23 23:25:29 +08:00 via Android
  @cnyang 好吧 谢谢
  Macv1994
      6
  Macv1994  
  OP
     2020-09-23 23:25:50 +08:00 via Android
  @suke971219 好吧
  Macv1994
      7
  Macv1994  
  OP
     2020-09-23 23:26:09 +08:00 via Android
  @bianzhifu 这个好像不是接口吧
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2752 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 13:20 · PVG 21:20 · LAX 05:20 · JFK 08:20
  ♥ Do have faith in what you're doing.