V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
kunnnnn
V2EX  ›  二手交易

询价 macbook pro 2018

 •  
 •   kunnnnn · 2020-10-21 21:11:05 +08:00 · 687 次点击
  这是一个创建于 1218 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  MacBook Pro (13-inch, 2018)
  CPU:i5 四核 2.3 GHz
  内存:16 GB
  硬盘:256 GB
  电池循环 80+
  箱说票全
  轻微使用痕迹

  感谢。
  9 条回复    2020-10-22 16:58:48 +08:00
  wospgg
      1
  wospgg  
     2020-10-21 21:42:52 +08:00 via iPhone
  有意,求联系方式
  kunnnnn
      2
  kunnnnn  
  OP
     2020-10-21 21:50:48 +08:00
  @wospgg 绿色软件: ZGJkbGVfNTIy
  DamonLin
      3
  DamonLin  
     2020-10-21 21:51:49 +08:00
  明盘
  zhushu77777
      4
  zhushu77777  
     2020-10-21 23:16:38 +08:00 via iPhone
  前几天出了 7000
  Kounenn
      5
  Kounenn  
     2020-10-22 13:10:32 +08:00
  同出
  zhushu77777
      6
  zhushu77777  
     2020-10-22 13:45:02 +08:00 via iPhone
  @Kounenn 明盘吧
  xuxuxu123
      7
  xuxuxu123  
     2020-10-22 15:14:30 +08:00
  7000 出?
  AnthonyLau
      8
  AnthonyLau  
     2020-10-22 15:14:33 +08:00 via iPhone
  @Kounenn vx:jiawei0427
  Kili9
      9
  Kili9  
     2020-10-22 16:58:48 +08:00
  明盘
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   3036 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 14:00 · PVG 22:00 · LAX 06:00 · JFK 09:00
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.