V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
sheyupen
V2EX  ›  成都

成都的朋友有做短租民宿的嘛?

 •  
 •   sheyupen · 203 天前 via iPhone · 1730 次点击
  这是一个创建于 203 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  5 条回复    2020-10-28 13:43:27 +08:00
  mario160825
      1
  mario160825   203 天前
  你想干啥。。。你要借住吗。。
  sheyupen
      2
  sheyupen   202 天前 via iPhone
  @mario160825 对啊,你有?
  weikang
      3
  weikang   202 天前
  适合 1-3 人住. 在龙泉驿那边. 需要私聊 coco-well
  sheyupen
      4
  sheyupen   202 天前 via iPhone
  @weikang 龙泉驿不是成都吧?离石区很远吧
  ChangHaoWei
      5
  ChangHaoWei   202 天前
  @sheyupen 你这话 扎心了 老铁,,很多打工的买在那边上下班通勤很长的
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   989 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 21:34 · PVG 05:34 · LAX 14:34 · JFK 17:34
  ♥ Do have faith in what you're doing.