V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
touzi
V2EX  ›  投资

可以跑了吗 BTC

 •  
 •   touzi · 2020-11-17 17:03:43 +08:00 · 2078 次点击
  这是一个创建于 434 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  之前抄底贴后我又来了, 上次抄底的兄弟们都跑了吗? 什么位置跑的?

  之前抄底贴 https://v2ex.com/t/652381

  13 条回复    2020-11-26 21:20:25 +08:00
  andy101wong
      1
  andy101wong  
     2020-11-17 18:34:43 +08:00
  我看到 20000 破前高。前几天拜登获胜,疫苗出炉啥的,黄金股票振幅都很大,唯独 btc 一路向上,国内那个交易所爆雷也没多少影响。综合看来 btc 这波上涨非常坚实,一定能破前高,没理由现在跑路。唯一不懂的是,为什么会这么坚挺?因为市场供需不平衡?
  touzi
      2
  touzi  
  OP
     2020-11-17 19:10:59 +08:00
  @andy101wong 一口气上 2 万难吧, 50% 了, 难到要直接翻倍
  pingpingping
      3
  pingpingping  
     2020-11-18 12:31:34 +08:00
  赚了 3 万人民币,下车了。。。下早了。。不然现在就 6 万人民币了。。擦。。小心脏啊欲望啊
  pingpingping
      4
  pingpingping  
     2020-11-18 12:32:58 +08:00
  现在蹭蹭蹭蹭涨啊,这诱惑啊
  mangochow
      5
  mangochow  
     2020-11-18 14:28:08 +08:00
  记得之前我买茅台时,有一哥们 showhand 比特币了,不知道现在是否还持有
  dreamage
      6
  dreamage  
     2020-11-18 14:43:57 +08:00
  已追高
  touzi
      7
  touzi  
  OP
     2020-11-18 20:33:12 +08:00
  @mangochow 今年买股票, 买 btc 都是好机会
  touzi
      8
  touzi  
  OP
     2020-11-18 20:33:56 +08:00
  @dreamage 👍
  wanww2011
      9
  wanww2011  
     2020-11-19 15:19:10 +08:00
  参考美股科技股,破前高,妥妥的~!
  touzi
      10
  touzi  
  OP
     2020-11-19 21:32:50 +08:00
  @wanww2011 牛逼 plus
  funbox
      11
  funbox  
     2020-11-25 16:39:47 +08:00
  6k 入场 5 个 激动的想辞职
  mangochow
      12
  mangochow  
     2020-11-26 12:44:50 +08:00
  @funbox 恭喜发财
  touzi
      13
  touzi  
  OP
     2020-11-26 21:20:25 +08:00
  @funbox 人民币 6k? 拿到现在是牛人
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2763 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 11:37 · PVG 19:37 · LAX 03:37 · JFK 06:37
  ♥ Do have faith in what you're doing.