V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
mashaofeixxx
V2EX  ›  推广

限量高配 NUC 黑果套餐 有福利!

 •  1
   
 •   mashaofeixxx · 2020-12-22 09:46:12 +08:00 · 1581 次点击
  这是一个创建于 398 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  开车套餐如下:

  开车详情如下:

  本次开车默认套餐为 NUC8i5bek 薄款 主机(仅 3 套),

  为 全新 NUC 硬改(含网卡)黑果 ,

  搭配全新内存硬盘,装好系统 , 开箱即用 且 京东快递 包邮!

  默认送 hdmi 线一根.为了方便双屏幕大佬,加送一根 type c to dp 线.

  开车价格如下:

  加我:

  第 1 条附言  ·  2020-12-22 13:07:34 +08:00

  已出完

  8 条回复    2021-01-15 10:02:53 +08:00
  mashaofeixxx
      1
  mashaofeixxx  
  OP
     2020-12-22 10:09:21 +08:00
  已出 1 台,剩 2 库存.
  moonsn
      2
  moonsn  
     2020-12-22 11:41:31 +08:00
  市场价是怎么算的?
  mashaofeixxx
      3
  mashaofeixxx  
  OP
     2020-12-22 11:43:25 +08:00
  @moonsn

  基于渠道配件单价总和,你可以按你能找到的最低价算即可.
  moonsn
      4
  moonsn  
     2021-01-06 09:45:07 +08:00 via Android
  被种草了,等下波车
  mashaofeixxx
      5
  mashaofeixxx  
  OP
     2021-01-06 10:35:56 +08:00
  @moonsn 留个 vx?
  Elethom
      7
  Elethom  
     2021-01-13 03:49:18 +08:00 via iPhone
  老板还卖 SSD 吗。
  godloveplay
      8
  godloveplay  
     2021-01-15 10:02:53 +08:00
  @mashaofeixxx #5 v: em1oaXNnb2Q=
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3815 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 01:35 · PVG 09:35 · LAX 17:35 · JFK 20:35
  ♥ Do have faith in what you're doing.