V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
tracyliu
V2EX  ›  职场话题

想了解下 hulu 和 airbnb 的工作感受,以及北京还有多少类似的公司

 •  
 •   tracyliu · 342 天前 · 2369 次点击
  这是一个创建于 342 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  9 条回复    2020-12-30 11:02:15 +08:00
  outoftimeerror
      1
  outoftimeerror  
     342 天前
  snap
  e583409
      2
  e583409  
     342 天前
  反正我们望石智慧 不鼓励加班
  gaoyulong
      3
  gaoyulong  
     341 天前
  关注一波
  ac23
      4
  ac23  
     340 天前
  Tubi
  luozejian
      5
  luozejian  
     340 天前
  知乎上面有很详细的回答
  holy_sin
      6
  holy_sin  
     340 天前
  @luozejian 求链接
  tracyliu
      7
  tracyliu  
  OP
     339 天前
  @luozejian 约等于废话
  luozejian
      8
  luozejian  
     338 天前
  @tracyliu 搜索都不会用?
  tracyliu
      9
  tracyliu  
  OP
     338 天前
  @luozejian Block 真是个好功能
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3071 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 04:46 · PVG 12:46 · LAX 20:46 · JFK 23:46
  ♥ Do have faith in what you're doing.