V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
zqc5
V2EX  ›  二手交易

迫于库克刀法精湛,出一套黑果 intel nuc8i7beh 16+1.5t。

 •  
 •   zqc5 · 2021-01-07 11:10:31 +08:00 · 1270 次点击
  这是一个创建于 695 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  8g*2
  光威 m2 1t*1
  三星 860sata 500g*1
  各位彦祖请带价,
  绿色聊天软件:MTgyMzQ3OTkwMzA=
  9 条回复    2021-01-08 17:36:57 +08:00
  SilenceLL
      1
  SilenceLL  
     2021-01-07 12:15:14 +08:00
  硬改还是原装
  zqc5
      2
  zqc5  
  OP
     2021-01-07 16:19:02 +08:00
  @SilenceLL 原装的,
  demonkaka
      3
  demonkaka  
     2021-01-07 16:30:25 +08:00
  建议明盘,有需求的自然会砍价
  zqc5
      4
  zqc5  
  OP
     2021-01-07 19:26:05 +08:00
  @demonkaka 价格缺少数据参考。。。各位看着给个价吧。。
  Hilong
      5
  Hilong  
     2021-01-07 20:09:16 +08:00
  我先来吧,50
  abcde51111
      6
  abcde51111  
     2021-01-07 20:39:34 +08:00
  我跟上吧 500
  Pogbag
      7
  Pogbag  
     2021-01-07 21:02:45 +08:00 via iPhone
  我 1000 秒了
  dlsflh
      8
  dlsflh  
     2021-01-08 00:50:58 +08:00 via Android
  2222 收了
  xuxuxu123
      9
  xuxuxu123  
     2021-01-08 17:36:57 +08:00
  2333 收
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1217 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 40ms · UTC 19:41 · PVG 03:41 · LAX 11:41 · JFK 14:41
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.