V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Raven316
V2EX  ›  2021

今天生日了。。

 •  6
   
 •   Raven316 · 219 天前 · 8548 次点击
  这是一个创建于 219 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  31 岁生日,独自一人在上海漂着,没房没车没女友,厚颜无耻的求一个生日祝福。。

  第 1 条附言  ·  218 天前
  刚和朋友吃海底捞回来。。店员给我合唱生日歌。。好羞耻。。社恐发作了要。。
  第 2 条附言  ·  218 天前
  谢谢家人们的祝福,很感动
  388 条回复    2021-03-17 15:31:57 +08:00
  1  2  3  4  
  feng04030
      301
  feng04030   219 天前
  生日快乐~
  leexy
      302
  leexy   219 天前
  羡慕啊! 大胸弟
  onlywyj
      303
  onlywyj   219 天前
  生日快乐~,可以吃点好吃的,出去溜达溜达,散散心,吹吹风
  leexy
      304
  leexy   219 天前
  生日快乐
  XGF
      305
  XGF   219 天前
  生日快乐
  konatalzumi
      306
  konatalzumi   219 天前
  dota1 斧王, 生日快乐
  obed
      307
  obed   219 天前
  生日快乐。情况差不多,年轻几岁,断断续续好多年没过生日了
  diyisoft
      308
  diyisoft   219 天前
  生日快乐,来瓶可乐。
  hdyl
      309
  hdyl   218 天前
  生日快乐~买个小蛋糕吃吧,蛮好吃的:P
  Hslacker
      310
  Hslacker   218 天前
  生日快乐~
  imaple
      311
  imaple   218 天前
  生日快乐
  KennyMcCormick
      312
  KennyMcCormick   218 天前
  生日快乐呀!!!
  sososi
      313
  sososi   218 天前
  老哥生日快乐
  Meowzilla
      314
  Meowzilla   218 天前
  我也在上海漂着 没房没车没对象 不过朋友有好几个 生日餐吃了好几顿 楼主生日快乐呀 给你买个小蛋糕吧
  Equinoxr
      315
  Equinoxr   218 天前
  生日快乐~
  ycisyc
      316
  ycisyc   218 天前
  生日快乐
  fend
      317
  fend   218 天前
  生日快乐
  RedBeanIce
      318
  RedBeanIce   218 天前
  生日快乐
  ch3nOr
      319
  ch3nOr   218 天前
  生日快乐啊~ 出去挑个礼物送给自己吧
  wowcz
      320
  wowcz   218 天前
  大兄弟,生日快乐!
  Doraemontree
      321
  Doraemontree   218 天前
  生日快乐,会好的
  lepig
      322
  lepig   218 天前
  生日快乐。 给老妈打个电话吧
  1992w
      323
  1992w   218 天前
  生日快乐 兄 dei
  liuwenju
      324
  liuwenju   218 天前
  生日快乐!
  zxcjqyy
      325
  zxcjqyy   218 天前
  happy new year
  loopq
      326
  loopq   218 天前
  生日快乐 ~
  luoxiaoyang2021
      327
  luoxiaoyang2021   218 天前
  生日快乐
  ilovebaicai
      328
  ilovebaicai   218 天前
  生日快乐
  Sonnentreppe
      329
  Sonnentreppe   218 天前
  生日快乐 感觉我的 31 估计也差不多
  octocatami
      330
  octocatami   218 天前
  生日快乐啊
  lengxiao
      331
  lengxiao   218 天前
  生日快乐呀~
  letuslinux
      332
  letuslinux   218 天前
  生日快乐
  Mandelo
      333
  Mandelo   218 天前
  蒙哥·别摸我 生日快乐
  wangzuo45
      334
  wangzuo45   218 天前
  生日快乐。
  arashdhostat
      335
  arashdhostat   218 天前
  斧王兄 生日快乐
  kios
      336
  kios   218 天前
  🎂快乐
  ongfei211
      337
  ongfei211   218 天前
  生日快乐 兄 dei
  summerLast
      338
  summerLast   218 天前
  生日快乐 ,早日将没化作有
  xuanli
      339
  xuanli   218 天前
  生日快乐,陌生人
  Nolink
      340
  Nolink   218 天前
  生日快乐,早获幸福
  iaoiand
      341
  iaoiand   218 天前
  生日快乐。
  rebeccaMyKid
      342
  rebeccaMyKid   218 天前
  生日快乐,抗吧老哥给你的祝福
  slwl123
      343
  slwl123   218 天前
  生日快乐
  zxzbabe78978
      344
  zxzbabe78978   218 天前
  生日快乐
  Coolwinds
      345
  Coolwinds   218 天前
  生日快乐,陌生人
  loadin
      346
  loadin   218 天前
  生日快乐,陌生人
  avv
      347
  avv   218 天前
  V2 家人 生快
  Dashy
      348
  Dashy   218 天前
  生日快乐~~~
  ------来自五年前的你(再过五年和你一样)
  ElPsyCongroo
      349
  ElPsyCongroo   218 天前
  生日快乐
  zythum
      350
  zythum   218 天前
  生日快乐~
  hohoho
      351
  hohoho   218 天前
  生日快乐
  zhihaofans
      352
  zhihaofans   218 天前 via iPhone
  迟到的生日快乐!今晚庆祝一下去吃顿大餐吧!
  toma77
      353
  toma77   218 天前 via iPhone
  生日快乐
  lavenderkissyou
      354
  lavenderkissyou   218 天前
  大哥生日快乐
  ghjacky
      355
  ghjacky   218 天前
  生日快乐!同 31,同无车无房无女友,坐标北京,老哥比我大一个月!加油
  Photon2020
      356
  Photon2020   218 天前 via Android
  生日快乐:-)
  fakenews
      357
  fakenews   218 天前
  老哥加油啊,祝生快🎂
  kaishi123
      358
  kaishi123   218 天前
  生日快乐!
  jasoncoool
      359
  jasoncoool   218 天前
  生日快樂
  mlstd
      360
  mlstd   218 天前
  生日快乐
  mgrddsj
      361
  mgrddsj   218 天前
  生日快乐!
  wingpengfei
      362
  wingpengfei   218 天前
  生日快乐~~~
  sugary
      363
  sugary   218 天前
  生日快乐
  blackshadow
      364
  blackshadow   218 天前
  生日快乐🎂
  Dorry
      365
  Dorry   218 天前 via iPhone
  老哥!生日快乐呀!大家都要加油鸭
  freezhan
      366
  freezhan   218 天前
  生日快乐
  h560802
      367
  h560802   218 天前
  生日快乐
  zhou00
      368
  zhou00   218 天前
  生日快乐
  jackerbauer
      369
  jackerbauer   218 天前
  生日快乐啊
  chinafeng
      370
  chinafeng   218 天前
  生日快乐
  danhahaha
      371
  danhahaha   218 天前
  生日快乐,老婆会有的,车会有的,房子也会有的,早晚而已,上边都给你发货了,注意查收(中通快递)
  huihuilang
      372
  huihuilang   218 天前 via Android
  生日快乐,大兄弟
  JustinJie
      373
  JustinJie   218 天前
  生日快乐
  supermao
      374
  supermao   218 天前
  我也是今天生日,我没有过生日的习惯
  要不是今天我弟说我都忘了
  gowk
      375
  gowk   218 天前
  生快~
  我媳妇也是今天生日
  walker2laok
      376
  walker2laok   218 天前
  生日开心点,十四五已经把找对象提上议程了,不慌了
  ASpiral
      377
  ASpiral   218 天前
  生日快乐!
  0xvincebye
      378
  0xvincebye   218 天前
  生日快乐
  Blessing1
      379
  Blessing1   218 天前
  生日快乐!
  Tennyson09
      380
  Tennyson09   218 天前 via iPhone
  今天还剩六分钟,生日快乐
  JoshuaJin
      381
  JoshuaJin   218 天前
  生日快乐!
  dxhuii
      382
  dxhuii   218 天前
  生日快乐!
  adelhyde
      383
  adelhyde   218 天前
  还剩一分钟 生日快乐!
  libasten
      384
  libasten   218 天前 via Android
  还年轻,生快!
  Paaranoia
      385
  Paaranoia   218 天前
  斧王,生快!
  ccizm
      386
  ccizm   218 天前 via iPhone
  生日快乐🎂
  xiayue
      387
  xiayue   218 天前
  生日快乐
  Corleone233
      388
  Corleone233   218 天前
  生日快乐
  1  2  3  4  
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3847 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 51ms · UTC 08:06 · PVG 16:06 · LAX 01:06 · JFK 04:06
  ♥ Do have faith in what you're doing.