V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Binb
V2EX  ›  iPhone

捷径如何自动连接 WI-FI

 •  
 •   Binb · 262 天前 · 1480 次点击
  这是一个创建于 262 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  WI-FI 密码固定格式,跟着日期变化;
  目前是 生成 QR 码,其他人相机扫描可以加入网络;

  想方便自己,能不能有其他方式触发 ”接入网络“,并可以把 Wi-Fi 信息传过去,实现连接 Wi-Fi
  10 条回复    2021-03-18 14:52:13 +08:00
  drrrtt
      1
  drrrtt  
     262 天前
  我猜 jsbox 可以自己写一段捷径(没试过瞎说的
  pubuntu
      2
  pubuntu  
     262 天前 via iPhone
  能实现就好了 哈哈哈
  Binb
      4
  Binb  
  OP
     262 天前
  @eternityz 是我需要的东西,不过要自己开发...
  rootmaster
      5
  rootmaster  
     262 天前
  这多麻烦,每天一扫
  cxl008
      6
  cxl008  
     262 天前
  软路由实现的每天更新密码?
  q1angch0u
      7
  q1angch0u  
     261 天前
  @cxl008 硬路由写爬虫也可以吧……
  Binb
      8
  Binb  
  OP
     261 天前
  @rootmaster 是呀,脱裤子放屁的感觉。我现在是生成密码放到剪切板
  cxl008
      9
  cxl008  
     261 天前
  @q1angch0u 想不通为啥会有这种需求。。。
  Binb
      10
  Binb  
  OP
     260 天前
  @cxl008 就是自动连接 WI-FI (获取密码——连接 WIFI ),
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2179 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 04:17 · PVG 12:17 · LAX 20:17 · JFK 23:17
  ♥ Do have faith in what you're doing.