V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
zhangchaojie
V2EX  ›  求职

广东省前端内推群

 •  
 •   zhangchaojie · 307 天前 · 1410 次点击
  这是一个创建于 307 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  建了一个广东省前端内推群,感兴趣的可以加一下

  15 条回复    2021-03-22 18:26:57 +08:00
  toma77
      1
  toma77  
     307 天前 via iPhone
  有上海的吗
  zhangchaojie
      2
  zhangchaojie  
  OP
     307 天前 via iPhone
  @toma77 暂时没,这是广东区域的
  tangdw
      3
  tangdw  
     307 天前
  微信群吗?贴个二维码呀
  zhangchaojie
      4
  zhangchaojie  
  OP
     307 天前 via iPhone
  @tangdw 上面有啊,点开看看
  zhangchaojie
      5
  zhangchaojie  
  OP
     307 天前 via iPhone
  已经有 44 人了
  zhangchaojie
      6
  zhangchaojie  
  OP
     306 天前 via iPhone
  想找工作的大佬们,内推是最快和最稳的渠道,赶紧来看看吧😀
  ymcz852
      7
  ymcz852  
     306 天前
  怎么点开..
  ymcz852
      8
  ymcz852  
     306 天前
  原来屏蔽了广告..
  zhangchaojie
      9
  zhangchaojie  
  OP
     306 天前 via iPhone
  @ymcz852 加载不出来吗?
  ymcz852
      10
  ymcz852  
     306 天前
  @zhangchaojie 是呀,过滤了之后只能看到文字
  zhangchaojie
      11
  zhangchaojie  
  OP
     306 天前
  @ymcz852 自己安装的屏蔽软件吗?
  zhangchaojie
      12
  zhangchaojie  
  OP
     306 天前
  @ymcz852 一张图片怎么会被认为是广告呢
  ymcz852
      13
  ymcz852  
     306 天前
  @zhangchaojie chrome 插件广告终结者,之前也看过其他群的图,这次也不知道咋了
  AeroXi
      14
  AeroXi  
     303 天前
  已经超 200 不能扫码了
  zhangchaojie
      15
  zhangchaojie  
  OP
     303 天前 via iPhone
  @AeroXi 加我个人微信 dream10nian
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2759 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 14:20 · PVG 22:20 · LAX 06:20 · JFK 09:20
  ♥ Do have faith in what you're doing.