V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
wmwmajie
V2EX  ›  北京

微信公众号授权分享可以分享非当前页面吗?

 •  
 •   wmwmajie · 88 天前 · 746 次点击
  这是一个创建于 88 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  比如域名是 aaa.com 现在页面是 aaa.com/c.html 但是我点分享的时候我想分享 aaa.com/d.html 这是可以的吗? 测试不行,但是感觉如果没有这个功能好像分享很弱鸡。

  3 条回复    2021-03-20 10:39:35 +08:00
  FaceBug
      1
  FaceBug   88 天前
  应该是你 jssdk 没配置对

  别说 aaa.com/d

  就是 eee.com/f 都是可以的
  wmwmajie
      2
  wmwmajie   88 天前
  @FaceBug 安全域名配置的 a.com.cn 在页面 a.com.cn/wp/abc 上想要分享 a.com.cn/wp/bcd 目前分享 a.com.cn/wp/bcd 返回签名失败, 但是 a.com.cn/wp/abc 是可以的,纳闷。
  pytth
      3
  pytth   87 天前
  这个不是域名问题,是其他问题造成。jssdk 调试本身就是很多坑,你可以先用固定参数进行测试,生成一个签名写死在页面试试能不能调用。
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1419 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 17:18 · PVG 01:18 · LAX 10:18 · JFK 13:18
  ♥ Do have faith in what you're doing.