V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
killergun
V2EX  ›  职场话题

正式提离职,选了个从新开始的岗位方向

 •  2
   
 •   killergun · 291 天前 · 1594 次点击
  这是一个创建于 291 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  6 条回复    2021-03-31 17:58:57 +08:00
  yumenawei
      1
  yumenawei  
     291 天前   ❤️ 1
  恭喜
  fallinlovewith
      2
  fallinlovewith  
     291 天前 via Android   ❤️ 1
  砥砺前行,加油^0^~
  xiayue
      3
  xiayue  
     291 天前 via Android
  加油
  pekki
      4
  pekki  
     291 天前
  恭喜
  Hystrix13
      5
  Hystrix13  
     291 天前
  巧了 今天离职
  qazwyw
      6
  qazwyw  
     291 天前
  详细说说啊
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2332 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 11:11 · PVG 19:11 · LAX 03:11 · JFK 06:11
  ♥ Do have faith in what you're doing.