V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
dying4death
V2EX  ›  ACG

进击的巨人最终话出了,站内有追的吗?讨论一下

 •  
 •   dying4death · 239 天前 · 779 次点击
  这是一个创建于 239 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  现在知乎上 JSC 已经被喷屎了,看完生肉真的感觉被强行喂了把屎,前面所有铺垫,剧情什么的,全都没有交代清楚。感觉是作者真的不想画了
  7 条回复    2021-04-09 19:49:44 +08:00
  manami
      1
  manami  
     239 天前
  难搞,还没看。神作最后一话别崩了
  Rrrrrr
      2
  Rrrrrr  
     238 天前
  JSC 是啥
  ashtwo
      3
  ashtwo  
     238 天前
  @manami 已经崩了
  binaryify
      4
  binaryify  
     238 天前
  JSC 还我巨人
  Bronya
      5
  Bronya  
     238 天前
  @Rrrrrr 谏山创,巨人漫画作者
  chiuan
      6
  chiuan  
     238 天前
  已经崩了。。。
  steveway
      7
  steveway  
     238 天前 via iPhone
  138 直接结束都比现在好
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1084 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 23:22 · PVG 07:22 · LAX 15:22 · JFK 18:22
  ♥ Do have faith in what you're doing.