V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
johncang
V2EX  ›  上海

出差经常半夜在虹桥或者 浦东 转机,有没有什么地方推荐可以休息几个小时

 •  
 •   johncang · 232 天前 · 2106 次点击
  这是一个创建于 232 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  有时候 2 点到上海,6 点半的飞机,5 点又要赶去机场,有没有类似经历,如何渡过转机几个小时
  16 条回复    2021-05-24 15:47:13 +08:00
  fdsjkfre45823wr
      1
  fdsjkfre45823wr  
     232 天前
  按摩 spa 店呗
  不对 spa 店半夜也很少 operation 的。。。
  jilliss
      2
  jilliss  
     232 天前
  洗浴中心啊
  cydysm
      3
  cydysm  
     232 天前
  我觉得还是考虑贵宾厅好
  johncang
      4
  johncang  
  OP
     232 天前
  @cydysm 贵宾厅没有过夜的
  johncang
      5
  johncang  
  OP
     232 天前
  @jilliss 好像很远把
  maskerTUI
      6
  maskerTUI  
     232 天前
  找一下机场里面有没有类似太空舱的那种钟点休息区?
  johncang
      7
  johncang  
  OP
     232 天前
  @maskerTUI 有没有呢,就是不知道,广州好像有按时钟的休息室
  holystrike
      8
  holystrike  
     232 天前
  我在广州白云机场睡过胶囊酒店
  公共浴室,有一次性洗漱用品,房间里就有一个床,单看卫生状况还过得去
  安静度尚可
  睡个几个小时还是可以的
  jilliss
      9
  jilliss  
     232 天前
  @johncang 浦东机场附近是没什么洗浴中心,虹桥还好
  kefirzhang
      10
  kefirzhang  
     232 天前
  找个足疗店。或者贵宾厅玩几把游戏!
  allenforrest
      11
  allenforrest  
     232 天前
  @johncang 浦东机场里有短时间过夜休息的酒店
  efaun
      12
  efaun  
     232 天前
  @kefirzhang #10 玩·几把·游戏?
  efaun
      13
  efaun  
     232 天前   ❤️ 1
  不如跟行政搞好关系,订白天的机票
  shoujiaxin
      14
  shoujiaxin  
     231 天前 via iPhone
  虹桥值机柜台那里的座位是可以过夜的,还会有保安一直巡逻
  netshell
      15
  netshell  
     228 天前
  好辛苦。。。换工作。。。
  liushiqi9
      16
  liushiqi9  
     191 天前
  搞个白金卡 或者啥别的 VIP
  免费去贵宾厅呆呆
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1099 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 21:47 · PVG 05:47 · LAX 13:47 · JFK 16:47
  ♥ Do have faith in what you're doing.