V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
PqgpNgA0wk
V2EX  ›  Visual Studio Code

vscode 在协作时没法格式化代码

 •  
 •   PqgpNgA0wk · 232 天前 · 2386 次点击
  这是一个创建于 232 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  vscode 在开启了 live share 后,远程协同的那一方没法格式化代码,两边装的插件都一样,也启用 vetur,可是就是不能格式化,有遇到过相同问题解决了的同行嘛

  2 条回复    2021-04-15 11:02:05 +08:00
  ERRASYNCTYPE
      1
  ERRASYNCTYPE  
     232 天前
  什么版本?
  PqgpNgA0wk
      2
  PqgpNgA0wk  
  OP
     231 天前
  @ERRASYNCTYPE VSCode v1.55.2, Live Share v1.0.4131, Vetur v0.33.1
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3733 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 09:36 · PVG 17:36 · LAX 01:36 · JFK 04:36
  ♥ Do have faith in what you're doing.