V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Ahy
V2EX  ›  PlayStation 5

PS5 国行首发京东定金已付,摩拳擦掌翘首以待~

 •  
 •   Ahy · 220 天前 · 795 次点击
  这是一个创建于 220 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  就是不知道有没有时间耍。。。
  目前尚无回复
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   916 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 20:25 · PVG 04:25 · LAX 12:25 · JFK 15:25
  ♥ Do have faith in what you're doing.